Подаръци всякакви. Смисълът, който прилагателните придават на тях, често зависи от ситуациите, в които попадаме. Затова е възможно понякога нещо безполезно или вредно за един, да се превърне в необикновен подарък за друг. Или нещо, което не сме свикнали да възприемаме като подарък, да ни достави особено удоволствие и дори да ни бъде полезно….