Дрехите от фолклора – моделиране

225 Ще посочим някои моменти и страни, на които проектантът може да обърне внимание и да се опре при своята проектантска дейност: – акцент върху морфологичните особености, структурата на българските носии.

В различните райони на България са се развили основно два силуетни модела на женското облекло – правоъгълен и с разширение в долната част трапецовиден силует. При това важна характеристика на конструктивната дейност е едно органическо единство между технологията на изпълнение и конструктивното изграждане на модела. За основните части на дрехата са се използвали готовите правоъгълни парчета тъкан плат (за предница и гръб), а ръкавите се конструирали с прегъване на парчето по дължина. Трапецовидната форма на силуета се е получавала чрез включване в основната конструкция на клинове (триъгълни или правоъгълни) както от талията надолу, така и в по-високите части на дрехата (под гърдите).

Съществена характеристика на това облекло, изградено на основата на неголям брой модулни елементи, е била яснотата в конструктивното изграждане на формата. Често пъти връзките между конструктивните елементи са подчертавани умишлено с орнаментална украса от бродерия или гайтани. Независимо от малкия брой на основните конструктивни елементи и простата им геометрична форма, благодарение на разнообразните им комбинаторни връзки между тях са се създавали възможности за много голяма вариативност на силуетните линии. В облеклото се срещат както свободно падащ, така и втален и полувтален силует, заложени както в еднопрестилечната, двупрестилечната сая на женска дреха, така и мъжката риза, горната дреха и други части на мъжката белодрешка и чернодрешка носия.

Друг основен момент, върху който проектантът може да се опре в проектирането, е декоративната украса па националните облекла. В декорацията на българското национално облекло от различните райони на страната най-често се срещат елементи с опростена геометричпа конфигурация. Широко приложение намира и стилизираната орнаментика не само на абстрактни геометрични форми, но и изображения на животни и птици, на растителни елементи, природни обекти и явления.

Източник: http://inisess-shop.com/