ЕС гарантира спокойствие, сигурност и справедливост при получаване финансовите услуги

Стратегията на ЕС за вътрешна стабилност се основава на сътрудничество от страните членки, по въпросите на сигурността. Тя се изразява в действия, целящи да намалят риска първо от най-големите заплахи и идентифицира следните пет цели: разбиване на терористичните и криминогенните структури, защита откиберпрестъпност, укрепване на вършните граници с трети страни и подготовка за реагиране при призи и бедствия.

С развитието на домашното банкиране и онлайн пазаруването във всекидневието на всеки от нас, нараства и шансът от киберпрестъпленията. Тази криминогенна дейност е нисък риск и носеща огромни авоари на престъпниците. Престъпленията в Интернет пространството нямат граници, защото цивровото пространство също е гигантско. Те са широкомащабни и се извършват през големи дистанции. Физически лица, предприятия, държави и дори цели общности могат да станат жертва на фишинг, т. нар. зарибяване, кражби на самоличности, спамове, вируси и хакерски действия. Компютърните системи са много чувствителни спрямо ботнет атаки. Това представлява заразяване с вируси на определена група компютри, които за някакъв времеви период се контролират от друг компютър, без техните притежатели да го знаят.

ЕС си сътрудничи с националните правителства и техните органи против киберпрестъпленията чрез повишаване на отчетността, информираността, обучение и изследвания. ЕС регулира дейността на страните – членки, за гантиране сигурността на онлайн услугите. Във фокуса са още измамите, злоупотребите  и фалшификациите, отнасящи се до безналичните плащания. Също така, Съюзът координира дейсостта си по начин, по който да гарантира сигурност и защита от кибератаки информационните системи и инфраструктури на своите страни. Европейският полицейски орган Европол е сформирал ЕВропейски център за борба с киберпрестъпленията, който се занимава именнно със защитата на частните и юридически лица на територията на Евросъюза от този вид риск. Това става благодарение на събирането на експертна информация, разрешаване на криминални случаи в Интернет пространството, подкрепяне на общовалидни за целия ЕС решения и осведоменост по тези проблеми.

Източник: http://vsichki-krediti.com/