Да очакваме ли нови намеси на пазара и промяна при кредитите до минути

Намесите на пазара са чести: предвидени и непредвидени, адекватни и неадекватни, с добри или лоши резултати. Така че е невъзможно е да се каже къде и как дадени съществуващи правила ще бъдат сменени. Анализаторите, които се позиционират в статистическите резултати относно бързите кредити онлайн, наблюдават сигнали, че в дадени периоди небанковите кредитни дружества привличат повече интерес към своите продукти, отколкото тези, които идват от банките. Това може да се дължи и на директното предлагане на услугата като кредит до минути.

Тези тенденции може да се дължат на редица предимства и ползи на видовете бързи кредити, които неизменно са свързани с бързината, която ги съпътства и на която дължат популярното в търсачките име. Възможно е тенденцията да се обясни с по-малкото време, нужно за кандидатстване; по-малкото документи, които се оставят за разглеждане; одобрението става до минути (направо като слоган в рекламите) и получаването на т.нар. кредити до минути в сравнение с процедурите, които се изпълняват от банките, когато се кандидатства за кредити при тях.

Условията на банките също са по строги, сравнени с тези за даден кредит до минути. Вместо да се регулира с пазарни инструменти, в България може да стане чрез лобиране и в един момент отново пазара да се окаже заложник на интересите на по-големите спрямо по-малките. Макар бързите заеми, също да имат редица недостатъци като по-високи лихви, респективно по-малки суми, по-кратък период за връщане. Всичко е единствено на преценката на потребителите, а както статистиката показва, те са сякаш на приливи и отливи. Това може да си има своята социологическа база, но по важното е, че хората имат все повече възможности за реализация на даден кредитен продукт. Намесата на пазара заради лобиране или популизъм, може само да наруши добрия баланс, който в момента съществува на пазара на кредити.