Митът около червения наниз, носен около китката

Убеждението, че червеният наниз е зареден с дълбоката символика на съдбата е подобна на концепцията за нова епоха на Двойнствените Пламъци (Twin Flames). Западното мислене се характеризира с търсене на логика и доказателство във всяко нещо и по-скоро би отхвърлило съществуването на такива способности на това просто и същевременно толкова комплицирано украшение. В западната култура, ретроспекцията стига до там, че Мадона украсява китката си на един свой концерт с подобен род гривна и оттогава цялото западно общество прави модни изявления с подобни украшения.Иначе казано, малко са хората, които осъзнават, че носенето на такава гривна всъщност има много положителни ефекти върху ума и тялото на човека.
1. Китай. Остава загадка дали съществува ерудиция зад убеждението на китайците за гривната с червен наниз, че тя служи за посрещане на предопределени индивиди като любовници или съпрузи. В Древен Китай се е ширила идеята, която подкрепя факта, че индивидите са тези хора, които биха могли да бъдат родители, братя и сестри, приятели или просто познати, които ние ще научим на нещо или от които ние ще научим нещо, което добавя стойност към цялото ни съществуване.
2. Индуизъм. Една червена връв в индуизма е известна като калава (kalava). Такава червена връв е трябвало да привлича божествената благословия, щастието, благоденствието и просперитета.
3. Кабала. Има много причини и свойства, свързани с гривната с червен наниз в Кабала. Според традицията, червената връв се навива около гроба на Рахил, която е родила Йосиф и Вениамин, след което е получила травматично преживяване и повече не можела да ражда деца. След като се връзвал червен наниз с форма на кръг на гроба, се вярвало, че той вече е надарен с мистични и магически сили. След това нанизът се нарязвал на няколко части, така че хората да могат да го връзват на лявата си китка.
4. Будизъм. Монаси и други хора, които връзват гривни с червен наниз на китките на другите, пожелавали различни пожелания един към друг.