Кое е важно за АЕА и какви са основните изисквания?

Американо-английската Академия организира редовно родитело-учителски срещи. Индивидуалните срещи се организират минимум два пъти в годината и на тях подробно се обсъжда индивидуалния напредък на всеки ученик. Тези канали за комуникация са от съществено значение при предоставянето на сътрудничество между родители и учители, осигуряване на постиженията на учениците и създаване на колективни цели и задачи за учениците.

АЕА предоставя щедри ваканционни почивки в рамките на календарната година и се очаква, че родителите ще могат да направят своите планове за пътуване, в рамките на графика. По този начин, от момента, в който се започне училище след първия ден на учебната година до деня преди края на учебната година е препоръчително да се спазва училищния календар. За ръководството на Академията отсъствието от училищни занятия е изключително разрушително за пълното обучителен опит за учениците. От друга страна, родителите могат да спират учениците от училище за продължителни периоди от време през годината поради причини, свързани с извънредни ситуации.

Мобилните телефони не могат да се използват в училище по време на учебния ден, в консенсус с българското законодателство, но те могат да бъдат използвани извън училищните сгради, преди и след училище за комуникация с родителите. Следователно, те трябва да се държат на тих режим в шкафчета на учениците, докато те пребивават в час. Телефоните могат да бъдат конфискувани в случаи на многократно използване по време на учебния ден. Те се връщат в същия ден, едва след приключване на класните занятия.

American school Sofia организира 2 много важни мероприятия за родителите. Един от най-важните дни е през месец септември, когато започва учебната година.Ръководният орган силно препоръчва на родителите да се възползват от тази възможност, за да видят отблизо света на детето, който то обитава всеки ден в елитното международно училище и да се срещнат с хората, които са с него всеки ден. На този ден се вдигат тържествено знамената на всички страни, чиито възпитаници се обучават в АкадемиятаТой е един от най-добрите начини да се започне изграждането на най-важната връзка след семейната, а именно тази на детето с училището.

Разбира се, вторият, но не и по важност ден, е този в който учениците завършват годината и получават своите свидетелства, грамоти и отличия.

Източник: ddrom.net