Предавателна или скоростна кутия у автомобила

Въпросът за частите и системите в автомобила са деликатни и понякога зависят от това в коя страна на Атлантическия океан се намирате. За европейците това е предавателна кутия. За американците това е предаване. Макар че, за да бъдем искрени, трансмисията е цялото събрание, което седи зад маховика и съединителя – предавателната кутия има наистина подмножество предавки.

Това се прави, за да се получи мощност от двигателя до земята, за да се движи колата (или велосипедът) напред.

Ръчни скоростни кутии – какво, защо и как?

От книгите за автомобилите се говори за гориво и двигателя, както и това как се задвижват буталата основната в двигателя. При скорост може да бъде всичко до 7500 об. / мин. Не е възможно просто да свърже набор от колела до края на коляно, защото скоростта е твърде висока и прекалено променлива, а двигателят трябва да бъде спрян всеки път, когато автомобилът спре. Вместо това, оборотите на коляното трябва да бъдат намалени до използваема скорост. Това е известно като подрязване – механичния процес на използване на заключващите зъбни колела, могат да намалят броя на оборотите на нещо, което се върти.

Бърз преглед за това как работят скоростите

Предавателни зъбни колела са цилиндрични зъбни колела.

В този случай става въпрос за зъбни колела, които означават „зъбно колело“, в противоположност на скоростите, както в „колата с 5 предавки“. Зъбното колело в най-основната му форма е плосък кръгъл обект, който има зъби, нарязани на ръба му. Най-основният тип зъбно колело се нарича зъбно колело и има прави зъби, където ъгълите им са успоредни на оста на зъбното колело. По-широките зъбни колела и тези, които са нарязани за по-гладко зацепване, често се изрязват под зъби под ъгъл и се наричат ​​спираловидни зъбни колела. Поради ъгъла на рязане, зъбните колела имат по-постепенно зацепване помежду си. Такива работят с маслата много по-гладко и тихо. Авточасти за различни модели може да вземете и онлайн.

Скоростните кутии за автомобили и мотоциклети почти винаги използват спираловидни зъбни колела поради тази причина. Страничен ефект на спиралните зъбни колела е, че ако зъбите са нарязани под правилния ъгъл – 45 градуса – двойката зъбни колела може да се зацепват заедно перпендикулярно една на друга. Това е полезен метод за промяна посоката на движение или натиск в механичната система. Друг метод би бил използването на конусни зъбни колела.

Броят зъби, нарязани на ръба на зъбно колело, определят неговата скаларна зависимост спрямо останалите зъбни колела в механичната система. Например, ако 20-зъба са предавка заедно с 10-зъбна предавка, а след това се завъртат заедно ще доведат до 10-зъбна предавка, които се завъртат два пъти. Съотношенията на предавките се изчисляват като броят на зъбите изходното зъбно колело се брои с броя на зъбите на входната предавка. Така че предавателното отношение тук е изход / вход, 10/20 = 1/2 = 1: 2. Съотношенията на скоростите често се опростяват, за да представят колко пъти трябва да се завъртва изходното съоръжение веднъж. В този пример 1: 2 е 0.5: 1 – „точка пет към една „. Това означава, че входната предавка трябва да се върти на половин оборот, за да задвижи изходната предавка веднъж. Това е известно като подготвяне нагоре.

Задвижването е точно същото, тъй като входната предавка сега е тази с най-малък брой зъби. В този случай задвижването на зъбното колело с 10 зъба като входна предавка ни дава изход / вход от 20/10 = 2/1 = 2: 1 – „две към едно „. Това означава, че входната предавка трябва да се завърти два пъти, за да задвижи изходната предавка веднъж.

Чрез обединяване на много зъбни колела от различни размери е възможно да се създаде механична система, която да подрежда или намалява скоростта на въртене много бързо. Като последен пример си представете входна предавка с 10 зъба, втори зъбни предавки с 20 зъба и крайна предавка с 30 зъба. От входното колело до вторичната предавка съотношението е 20/10 = 2: 1. От втората предавка до крайната предавка съотношението е 30/20 = 1.5: 1. Общото предавателно отношение за тази система е (2 * 1,5): 1 или 3: 1. т.е.. за да включите изходната предавка веднъж, входната предавка трябва да се завърти три пъти.

Това също така правилно показва изчисление на преките пътища, което пропуска средното предавателно число – в крайна сметка това, което е необходимо, съотношението на входа към изхода. В този пример крайният изход е 30, а първоначалният вход е 10. 30/10 = 3/1 = 3: 1.

Събраните колела на зъбни колела в скоростната кутия са процес, при който скоростта на манивелата на двигателя е изместена до крайната скорост на изходящия вал от скоростната кутия.