Защо локацията е толкова важна при строителство на нов дом

Без значение дали дали ще строите нова къща или ще закупите нов дом, локацията й е едно от най-важните неща, които трябва да изберете преди да започнете всичко. Да кажем когато закупувате нова къща, нещата свързани с локацията, които са от компетенцията на строителна фирма са вече разрешени, но главните въпроси остават.

Първо – локацията е важна от гледна точка на това дали се намирате в правилния град за вашето развитие, кариера и семейно положение. Всяка инвестиция в строителство на място, което не обогатява вашето настояще и не дава перспективи пред вашето социално положение, семеен статус и така нататък, е лошо решение. Затова първо погледнете голямата картина – в правилния град за вас ли се намирате. Ако отговорът е „да“, то преминете към следващата точка.

Свързаност на локацията – когато се намирате в квартал свързан по най-добрия възможен начин с централната част на града, с индустриалната зона, с пътните артерии, които бързо ви извеждат от града, то тогава сте постигнали идеална позиция от гледна точка динамиката на придвижването. Когато обаче местоположението е важно за всеки член от семейството, трябва да имате предвид, училище и детска градина, детски площадки, близост до парк, до туристически маршрути и т.н.

При строителство на нов дом се мисли в перспективата и на възрастта. Тоест с години се променят и приоритети. Затова може да искате да имате близост до повече културни точки от даден град, вместо да запазите една дистанция. Така че е добре да прецените перспективите пред квартала или улицата в близост до която ще строите, за да можете да предположите нейното развитие. Ако един квартал има тенденции да нараства, (това се познава по новото строителство) то това предполага, че в близко бъдеще вие ще имате тези културни точки, които сега му липсват.

Локацията е важна и от гледна точка на комуналните услуги. Ако в момента те не са на добро ниво на мястото, в което финансирате трябва да помислите над този въпрос. Все пак те са нужни за настоящия живот и за неговите удобства, а не са привилегии, които да чакате с развитието на кариерата и лични си живот. Така че още един фактор, в който локацията е от огромно значение. Използвайте контакта с избраната строителна фирма, за да разберете повече факти за конкретни места, които сте избрали.