Как се определя цена за извозване на отпадъци

Отстраняването на отломки днес е неотложен проблем за всеки, който строи или ремонтира сгради, прави реконструкция или довършва помещения. За да решите този проблем, най-добре е да използвате услугите на специализирани компании, като например kamion.bg.

Разбира се, услугите на такива организации струват пари. Tтаксата за премахване на строителни отпадъци е такса за възможността да се произвеждат строителни и ремонтни работи без намеса, такса за липсата на неприятности и за да се отървем от остатъците от строителни материали, които пречат да празнувате дългоочакваното домакинство и накрая, таксата за чист въздух и нормалната екологична ситуация на родния ви град е именно въпросът каква е цената. Нека се опитаме да обясним защо в някои случаи цената ще бъде по-скъпа, а в други – по-евтина.

Първо, цената на услугите за отстраняване и обезвреждане на отпадъците зависи от обема и масата на изнесените строителни отпадъци. Колкото повече товар трябва да вземете и колкото по-тежък е, толкова по-висока е цената.

Второ, отпадъците могат да попаднат в различни класове на опасност. Според класификатора, отпадъците се разделят на пет класа, най-опасният от които е първият, а най-безопасният – петият. Строителните отпадъци принадлежат към четвърти и пети клас, но някои видове отпадъци са опасни. Такива отпадъци изискват различен подход към събирането, товаренето и износа. Освен това те се нуждаят от специален подход и обезвреждане, тъй като представляват заплаха за околната среда, човешкия живот и здравето. Разходите за обезвреждане на опасни отпадъци са включени в цената на услугите, като цената е по-висока.

Трето, ценообразуването включва данъци. Фирмата предоставя определена част от приходите на държавата и включва тези разходи в себестойността. Всъщност, в зависимост от различни фактори, някои организации плащат високо, други плащат ниски данъци.

Четвърто, цената на услугата е свързана с вида на машината, използвана за транспортиране на отпадъци, нейният капацитет и капацитет на боклука. С kamion.bg е по-евтино, тъй като е по-изгоден за управление. Той може да побере по-малко товари и да има сравнително нисък разход на гориво.

Местоположението на обслужвания обект влияе значително върху ценообразуването. Влизането на едрогабаритно оборудване на някои улици в града е забранено или е разрешено само с издаден пропуск в определеното за това време. Разстоянието от мястото на използване или преработка е свързано с разхода на гориво, така че разходите за транспортиране на отпадъци се увеличават в зависимост от разстоянието между обекта и депото (или преработвателното предприятие).

Следващият фактор, определящ цената, е времето, прекарано от служителите на предприятието в съоръжението, времето, прекарано в събиране и зареждане на строителни отпадъци.

В същия случай, ако събирането и натоварването на отпадъци се извършва от специализирана фирма, цената на работата зависи от това:

* на кой етаж на сградата има отпадъци;

* колко близо може да приближите за натоварване,

* дали може да използвате оборудването за спускане на боклука или да го направите ръчно.

* както и за теглото и размерите на отпадъците.

Цената на услугите по събиране на боклука се определя от климатичните, географските и законодателните особености на всеки регион, съотношението между търсенето и предлагането на пазара на тези услуги, времето на годината. Въз основа на тези фактори се оформя и цената на услугите на Kamion.Bg.