Музика и мислене

muzikalen Още през XX век с напредването на технологията и приложението й в различни клонове на медицината, започна проучването върху влиянието на музиката върху хората. Като проучванията са свързани с влиянието когато човек свири на музикален инструмент, слуша музика, пее, слуша музика в група и всякакви други активности свързани с музиката.

Изследванията дадоха възможност да се потвърдят и отхвърлят митове относно музиката. Един от тях е свързан с развитието на мисленето и че ‘музиката е прозорец към по-висши мозъчни функции’. Потвърждаването или отхвърлянето на такава възможност все пак отвори възможност да се види как мозъкът на човека работи, как мисли, разсъждава и твори, докато осъществява дейности свързани с музиката.

Откритията в тази посока са смайващи. Оказва се, че мозъкът на човек работи активно дори само като слуша музика и спокойно седи на дивана, докато мозъчната му активност когато говори и общува механично, показва много по-малко засегнати центрове. Тези изследвания, които се правят в най-различни университети по целия свят показват смайващи резултати, свързани както с техническата страна на музиката, така и с драматични промени в цялостното възприятие и усещане за света.

Заключенията, които могат да се направят след такива проучвания са свързани с много смели твърдения. Едно от тях е, че бъдещето на човешката култура и цивилизация е пряко свързано с моделите на мислене, които възприемат младите хора. Музика е един от ключовете за развитие на творческото и градивно мислене – затова заниманията с музика, изучаването й, свиренето на музикални инструменти, още от ранна детска възраст е гаранция за добро възпитание и развитие на мислене в много различни области на живота. Работа в екип и развитие на ярка индивидуалност.

Максимата гласи, че няма нищо ново под слънцето и може би се потвърждава от факт, че в Антична Гърция са определяли музиката като един от най-важните инструменти за  образованието на децата. А по-същото време по днешните български земи, траките са възприемали наследеното от Орфей знание, за лекуване чрез музика. Затова, помислете и се обърнете към музиката. По всякакъв начин.