Няколко важни въпроси свързани с регистрация на фирма

Много често хората решили да открият собствен бизнес не са съвсем наясно със законовите и нормативни уредби. Непознаването на текущи закони може да забави цялата процедура или в бъдеще да доведе до извънредни разходи.

За да не се стигне до там, препоръчваме да ползвате услуги на компетентни фирми, счетоводни кантори, които имат опитни специалисти. Те най-добре ще ви ориентират в правните и икономически въпроси и всичко ще протече бързо и гладко. Ето и някои от важните въпроси, свързани с регистрации на фирми, които хората често пренебрегват:

Може ли да се регистрират две фирми едноличен търговец на едно име?

Законът в страната ни не позволява да бъдат регистрирани две фирми ЕТ на едно и също име. Той обаче позволява лицето, което вече е регистрирано като ЕТ да е част от ООД или да създаде фирма със статус ЕООД.

Ако имате стари задължения във фирма, може ли да регистрирате нова?

Тук няма еднозначен отговор. По право имате възможност да регистрирате нова фирма, но трябва да чуете и експертното мнение на юристи и счетоводители, относно вашия казус.

Разходи свързани с фирмата, когато вече е в регистъра?

Съществуват много неща, свързани с разходите на фирмата, дори тя вече да е регистрирана. Без да бъдат направени всички важни плащания, дейността й не може да започне. Такива са:

Печат на фирма – без него не може нито една фирма. В него фигурира името на фирмата изписано на кирилица и латиница, мястото, където е седалището на фирмата. Задължително условие е цветът на печата да е син. Цените тук варират между 20 и 40 лв.

Касов апарат – цените на тези апарати варират в голям мащаб. Ако фирмата има специфична търговска дейност цената може да е значително по-висока. В останалите случай може да се намерят касови апарати от 160 лв. до 700 лв.

Наем на помещение – такова е необходимо за всяка фирма. Най-често в тези терени се развива и дейността или служат за офиси на фирмите. Тук отново цената е многообхватна, в зависимост от квадратура, разположение и цели, с които ще се използва.

Каква е ролята на управителя след регистрация на фирма?

Управителят е лицето, което се занимава с това дейността да върви, а също има и представителна функция, пред различните инстанции, включително кредитори. Управителят с опит вдъхва повече доверие при нуждата за отпускане на бизнес кредити. По този начин и банките се доверяват на хората с опит.

Когато фирмата има специфични дела, могат да бъдат назначени е двама управители с разпределени строго роли. Това, дори е желателно вместо двамата да припокриват дейностите и отговорностите си.

На какво да обърнем внимание при регистрация на фирма?

Важно е да се съобразяват всички законови и нормативни уредби. Подаваната информация към инстанции трябва да е вярна и правилно упомената. Това неслучайно се прави от хора с подобаващо образование, богат опит и усет към детайлите.

Когато регистрацията вече е на лице и в зависимост от типа на дружеството, всички документи свързани с откриването на фирма се съхраняват: Учредителен акт на фирмата, Договор за възлагане на управление, Дружествен договор при ООД. За да намерите отговори на въпроси от първостепенно значение, не се колебайте да търсите услугите на специалисти!