Платен годишен отпуск – изчисляване

Всеки работещ и осигурен индивид с валиден трудов договор има право на платен годишен отпуск от 20 дни, като възнаграждението за този отпуск зависи от няколко различни фактора. Един от тях е начислената заплата от предходния месец, дължината на текущият месец в сравнение с предишният, и това колко от тези 20 дни смята да използва индивида.

Какво трябва да направи един работник, за да получи платен отпуск

Поради своето естество, един платен отпуск трябва да бъде съгласувам с работодателя, като плануването и отработването на дните отпуск трябва да се осъществи в предходният месец. По закон, всеки работещ има право на отпуск, но не всеки има право на удължен такъв, като повременното ангажиране и почасовата работа получават по-малко възнаграждение.

Редовната трудова заетост, със средна заплата от 800лв на месец, има право на бруто 20 дни, като самият индивид не е задължен да използва всички или които и да е дни. В България Кодекса по Труда не задължава работник или работодател да изразходват събраните 20 платени дни отпуск, но при наличие на повече от 30 дни, един работник може да бъде ощърбен при изплащането на заплатата.

Ето как се смята платен отпуск

За да може един работник да излезе в платен годишен отпуск, той първо трябва да съгласува решението си с работодател, за да се планува тази липса в кадрите за следващият месец. Също така е необходимо да се начислят дните от отпуск, които служител или работник ще изразходват, и да се отработят в предходния на отпускат месец.

Така ако избирате да изразходвате 20 дни, вие трябва да отработите поне 10 от тези дни в предходният месец. От тук идва и първоначалната стойност, с която се работи, за да се изчисли размера на заплата по време на платен отпуск.

Спецификите на този процес са описани в Кодекса по Труда, като там можете да добиете по-добра представа за законово представяне на това, кое е коректно и какво трябва да очаквате. Това как се прави изчисляване на отпуск най-добре може да ви каже професионален счетоводител, като един от професионалистите в Acc-ConsultCo.com.

Ако сте фирма или бизнес със служители

Ако сте фирма със служители, за вас също е важна правилната информация за счетоводството на заплатите и това как се изчисляват платените годишни отпуски, понеже нарушаване на това основно работническо прави може да е неприятно за всички. За това е и важна и счетоводната страна на вашият бизнес – за по-добри резултати се доверете на професионалистите.

За правилното осчетоводяване на подобни ситуации за вашият бизнес, ние от Acc-ConsultCo.com, използваме умни решения и инструменти, за да улесним процесите на вашата дейност.