Какво представлява дълговият заем?

  Дълговият заем не е нищо повече от специален паричен заем, който да помогне на клиента да изплати предишните си финансови задължения. Разбира се, процедурата за получаване на такава помощ не е най-лесната и със сигурност не всеки в дълг може да разчита на нея.

Имате ли дългове? Натрупали сте просрочените плащания и не знаете как да се справите с тях? Помислете за кандидатстване за дългов заем. Проверете с наша помощ какво точно трябва да се разбира под тази концепция и на кого такъв финансов продукт ще бъде най-полезен. По-долу са дадени някои от най-важните сведения за това какво точно представлява дълговият заем и какво да запомните, когато кандидатствате за него.

Какво представлява дълговият заем?

Нека започнем с това, което е дългов заем?  Избирайки го, ще получите специален паричен заем или заем на по-голяма стойност. Благодарение на това ще можете да покриете всичките си неплатени преди това вноски. Ще останете само с едно задължение за погасяване, с удобно подбрани вноски, с които ще можете да се справите.

Заемът за облекчаване на дълга е създаден за тези, чието финансово състояние е толкова критично, че те не могат да вземат решение за традиционния банков ангажимент. Дълговият заем ви позволява да затворите всички вноски в една, обикновено по-малка от сумата на предишните вноски общо. Заем за облекчаване на дълга не трябва да се бърка с консолидационен заем, защото те са различни – за което ще пишем по-нататък в статията.

Какви условия трябва да бъдат изпълнени за получаване на дългов заем?

  Кредиторът обикновено изисква специфични месечни притоци към сметката от своите клиенти и често осигурява и отговорност или поръчителство на друго лице. Такива изисквания на банките са разбираеми, тъй като предлагайки паричен заем на задлъжнели хора, те носят висок риск и по някакъв начин трябва да осигурят изплащането на дълга си.

Случва се, че дълговият заем изисква установяването на солидно обезпечение за погасяване на такъв пасив. Това е разбираемо, тъй като банка или кредитна компания поема голям риск при отпускане на подобни кредити или заеми. Възможно ли е обаче действително да вземете дългов заем срещу обезпечение или ипотека? Ако се предостави под формата на консолидационен заем, ще бъде възможна ипотеката, установена за банката в поземления и ипотечния регистър.

Източник: SofiaCash