Имам ли нужда от счетоводител за моя малък бизнес?

Притежаването на малък бизнес е свързано с голяма отговорност, изискване за вашето време и повечето собственици на малък бизнес работят с много ограничени бюджети. Счетоводителят може да изглежда като ненужен разход, когато документите са Ви малко, но трябва ли собствениците на малък бизнес да имат нужда от счетоводители?

Ние разглеждаме някои от основните плюсове и минуси на наемането на счетоводител за вашия малък бизнес и разглеждаме някои от големите въпроси, които собствениците на малък бизнес задават най-често.

Всеки бизнес има ли нужда от счетоводител?

Първото място, от което най-успешните бизнеси започват, е със своите финанси. Ще трябва да знаете дали имате достатъчно начален капитал, за да отворите и управлявате своя бизнес, и ще трябва да зададете ценова точка за вашите стоки или услуги.

Без да се вземат предвид финансите, повечето малки предприятия са обречени на фалит. Всъщност скорошно проучване показа, че 89% от малките предприятия казват, че техният успех е до голяма степен подпомогнат от помощта на счетоводител или бизнес съветник.

От това естествено следва, че финансите на бизнеса трябва да се поддържат в ред. Ако целта на вашето предприятие е печалба, тогава трябва да следите крайния си резултат. Най-лесният начин да направите това е да настроите системите рано и да поддържате всичко актуализирано и наблюдавано редовно.

 

По-големите предприятия или ще възлагат счетоводството си на външни изпълнители, или ще имат вътрешен счетоводен екип, просто защото задачата за управление на финансите става твърде тежка за един човек. Прекарването на време в опити за сортиране на финансови записи и книги също може да ви попречи да се съсредоточите върху това, което всъщност представлява вашият бизнес.

Що се отнася до малкия бизнес, възможно е да поддържате свои собствени сметки и няма правна разпоредба, която да посочва, че имате нужда от квалифициран или регистриран счетоводител, но предимствата са склонни да надвишават недостатъците на наемането на счетоводител или финансов съветник.

Една от основните причини повечето малки предприятия да не използват счетоводител е просто защото не разбират ролята на счетоводителя или колко полезни могат да бъдат. Вашият счетоводител може да направи много повече от това да подреди документите Ви, да ги осчетоводи, и да подаде декларациите за вас и персонала Ви , както и да декларира данъците към НАП.

С всичко казано до тук, трябва да сте наясно, че не всеки малък бизнес ще се нуждае от счетоводител. Работещите на свободна практика или любители обикновено могат да се справят добре без счетоводител, тъй като приходите и разходите са доста ясни и те рядко наемат допълнителен персонал. Вие обаче ще познавате бизнеса си най-добре и трябва внимателно да помислите колко важен е един счетоводител за вас за здравето и растежа на бизнеса.

Необходим ли е счетоводител за малък бизнес?

Простият отговор е да, всяка фирма и бизнес имат нужда от счетоводител, колкото и малки да са те, поне от гледна точка на подаване на нужната информация към НАП, НОИ и т.н. Счетоводителя е човека ,който следи сроковете, напомня Ви да си платите ДДС-то, осигуровките или други неща свързани с дейността, счетоводната отчетност дава информация за това как една фирма се развива и движи, на месечна, тримесечна , 6- 12 месечна база и дали фирмата е на печалба или загуба, какви данъци имате да плащате и т.н. Счетоводителя е и консултант преди всичко и може да ви насочи , как да издадете дадена фактура , кредитно известие и т.н.