Регистрация на фирма в Кипър

Кипърска компания, ако е структурирана правилно, може да осигури данъчно ефективен начин за извършване на международен бизнес. Следната информация ще ви помогне да определите дали регистрацията на фирма в Кипър е оптималната корпоративна структура за постигане на вашите международни бизнес цели:

Предимствата на кипърска компания включват:

  1. Използването на кипърска компания позволява на предприемачите законно да извършват бизнес в Кипър и в международен план, подлежащи на корпоративна данъчна ставка от 12,5%, сред най-ниските ставки в Европейския съюз (ЕС). Освен това, Кипър е положително класиран като една от 50-те най-свободни световни икономики в Индекса на икономическата свобода за 2018 г. на Организацията за наследство, мярка за свобода, която се ползва в бизнеса, търговията, паричните, финансовите, инвестиционните и трудовите пазари, поставяйки Кипър далеч пред Италия , Испания, Кувейт и Бахрейн.
  2. Кипърска компания може да бъде регистрирана със 100% чуждестранна собственост. За кипърска частна компания се изисква минимум един акционер и един директор за регистрация на фирма. Корпоративни или физически лица (от всякаква националност) могат да действат като акционери и директори.
  3. Дивидентите, изплатени на кипърско местно дружество, са освободени от корпоративен данък, независимо дали са получени от чуждестранно дружество (при определени условия) или от друго кипърско местно дружество (при определени условия). Също така няма данък, удържан при източника върху дивиденти, които се репатрират на чуждестранно физическо лице или компания акционер.
  4. Кипърска компания може да се възползва от мрежа от споразумения за двойно данъчно облагане с повече от 60 държави, включително; Канада, Русия, Полша, Китай, Франция, Индия, Ирландия, Сингапур, Южна Африка, Обединеното кралство и САЩ, което допълнително увеличава потенциалните ползи от създаването на компания в Кипър.
  5. Основата на общото право на правната система представлява кипърска компания като идеално средство за холдингови и инвестиционни цели.

За повече информация относно регистрация на фирма, моля, свържете се с един от нашите акаунт мениджъри в registracianafirma.net. След като съдействаме с регистрация на фирма в Кипър, „Регистрация на фирма“ може да помогне с молбата за откриване на корпоративна банкова сметка в която и да е от кипърските банки или в една от водещите световни банки за търговия на дребно.