Много често хората решили да открият собствен бизнес не са съвсем наясно със законовите и нормативни уредби. Непознаването на текущи закони може да забави цялата процедура или в бъдеще да доведе до извънредни разходи. За да не се стигне до там, препоръчваме да ползвате услуги на компетентни фирми, счетоводни кантори, които имат опитни специалисти. Те…