В България разполагаме с билки и билкови продукти, които предлагат възможност за отслабване чрез различен начин на въздействие. Чрез различно влияние върху организма, което има здравословен ефект; няма отлагания и утайки, натрупвания от различни химически съставки. Няма жестоки и строги диети, и съмнителни проценти на храната, които трябва да се спазват. Така се отслабва чрез…