Черният дроб е толкова важен орган за функционирането на човешкото тяло, че древните гърци дори са си позволили да смятат, че в него са скрити човешките емоции. В други култури се е смятало, че той е орган най-близък до божественото. Но това е отклонение от медицинската тематика, която несъмнено е жизненоважна що се отнася до…