Боклукът и различни отпадъци са неразделна част от човешкия живот, но досега са се превърнали и в глобален проблем. Дори в древни времена хората трябвало да обърнат внимание на отпадъците, но тъй като повечето от тях били органични, разлагането продължило няколко месеца. Можем да кажем, че природата самостоятелно решава проблема с натрупването на боклук….