Изборът на отоплително — вентилационна система за климатизация в производствените центрове се влияе от няколко фактора. – Икономичност – Производственост – Енергийна ефективност В последно време фирмите наблягат на VRV системите (Централизираните системи за отопление), тъй като са много по-икономични и ефективни. Изграждането и монтажа на подобна система обаче задължително се извършва от оторизирана фирма,…