Време, когато инвестирате не в луксозни имоти в софия , а в изборът, които ще направите за дълго време напред. Днес пазарът на недвижими имоти зависи от валутни курсове, икономически колебания, промени в населението, данъците и лихвените проценти, политиката и цял куп други фактори. Настоящият обхват на факторите на влияние определя, че сега не е безопасно…