В развитието на всяко дете, детската стая играе важна роля. Наистина, в тази стая се детето се среща с външния свят, като остават най-трайните впечатления. Следователно е необходимо да се вземе много сериозно ремонта на детската стая. Обикновено в детската градина се съчетават много функции: сънят, игрите, ученето. И всичко това трябва да се съчетае…