Кой не обича да получава и дава подаръци? Всеки от нас е имал някой, който да поздравява и на когото да подава сувенири. В нашето време обаче времето на бързото развитие на ИТ технологиите, както и във всяко друго, да се представи някакъв подарък си е истинско постижение. Особено ако такъв е избран красиво и…