Всеки работещ и осигурен индивид с валиден трудов договор има право на платен годишен отпуск от 20 дни, като възнаграждението за този отпуск зависи от няколко различни фактора. Един от тях е начислената заплата от предходния месец, дължината на текущият месец в сравнение с предишният, и това колко от тези 20 дни смята да използва…