Повечето специалисти са на мнение, че външната топлоизолация, е по-доброто решение за апартамента. Това твърдение може да се възприеме като факт, ако говорим за цялостна топлоизолация на сградата, а не само на отделни жилища. Въпреки всичко фасадната топлоизолация е важна, така че трябва да се избегнат всички проблеми, които съпътстват монтажа….