Етикет: acc-consultco.com

Данъчни консултации – защо са необходими

Данъчното законодателство е изключително обширно и включва много области, сред които е възможно да попадате. За да не изпадате в проблеми и затруднения е важно да сте наясно с правата и задълженията си по отношение на данъците и да ги спазвате съвестно. В случай, че сте собственик на бизнес, за вас е още по-важно да…
Платен годишен отпуск – изчисляване

Всеки работещ и осигурен индивид с валиден трудов договор има право на платен годишен отпуск от 20 дни, като възнаграждението за този отпуск зависи от няколко различни фактора. Един от тях е начислената заплата от предходния месец, дължината на текущият месец в сравнение с предишният, и това колко от тези 20 дни смята да използва…