Истината е, че когато човек купува продукт, независимо от неговото естество, то едно от основните неща, представляващи важност за него, е именно стойността му. Абсолютно убедени сме в това, че масовият гражданин отдава сериозно значение на този фактор. Неслучайно в редовете по-долу ще се посветим изцяло на темата, свързана с цената на застраховка Гражданска отговорност….