За някои, разводът си е развод, независимо от какъв ъгъл го гледаме. Той е онези събития в живота, в които се изпитват добротата, съвестта и търпението на човека. Разводите биват няколко вида, главните от които са: развод по исков ред и развод по взаимно съгласие. Днес ще разгледаме развода по взаимно съгласие….