„Жената има една възможност да бъде красива, но сто хиляди възможности да бъде привлекателна“ – Монтескьо……