Странно или не, то преместването на мебели е изключително трудоемка задача, която изисква от вас да вложите не само време и средства, но и също толкова разум и търпение. Обикновено, когато човек попадне за пръв път в подобна ситуация, то той се чувства до толкова объркан, че не знае от къде точно да стартира операцията….